werkplaats voor kunstzinnige ontwikkeling

Schaarsbergen

Test van nieuwe layout en indeling van de KWA website

  •  Naar Home - template Favourite; ander hoofdmenu

Uitgangspunt is een eenvoudiger hoofdmenu. Er is een groepering aangebracht van pagina's die bij elkaar horen:

- Home. Alle artikelen waar we de aandacht op willen vestigen. Niieuws, exposities, lidmaatschap, etc.

= Programma. Weekrooster, activiteiten, docenten

- Voor de leden: maandbericht, etc

- Over de KWA: adres, contact, lidmaatschap, geschiedenis

 


Copyright © 2017. All Rights Reserved.