werkplaats voor kunstzinnige ontwikkeling

Schaarsbergen

Oprichting

Op 19 april 1969 wordt de WERKGROEP VRIJETIJDS beeldende KUNSTENAARS opgericht, als Arnhemse afdeling van de landelijke Federatie van Amateur Beeldende Kunstenaars (F.A.B.K.). De vereniging wordt een half jaar later herdoopt tot KREATIEVE WERKGROEP ARNHEM. Een stuwende kracht is graficus, illustrator en aquarellist Ap Dekkers (1925-2007), landelijk bekend dankzij zijn schriftelijke cursus tekenen. Het verenigingsdoel is om iedereen, van beginner tot kunstenaar, in zijn vrije tijd de kans te geven zich in één of andere vorm van beeldende kunst verder te bekwamen, onder begeleiding van volledig bevoegde kunstenaars. Dekkers start met ruim 30 deelnemers en vijf avondbijeenkomsten in de Coehoorn, het Gebouw van de Volksuniversiteit. De KWA kent een voorspoedig begin en ontvangt een gemeentelijke subsidie. Al snel wordt een gastvrij onderdak gevonden in het Kerkelijk Kultureel Centrum van Stichting Het Dorp en later in Atelierzaal De Dreef. De gedachte is dat de bewoners van Het Dorp zo gebruik kunnen maken van een creatieve voorziening en dat de integratie van de dorpsbewoners met de rest van de Arnhemse samenleving bevorderd zou worden. Het KWA programma bestaat uit schilderen, creatief tekenen, boetseren, wandkleden ontwerpen en model- en portrettekenen. Dekkers zelf is één van de begeleiders. Hij is wars van het woord ‘docent’. “Een docent staat boven zijn leerlingen en stampt daar kennis in. […] Je moet de mensen zodanig sturen dat ze uit zichzelf de dingen zien. Als ze aanleg hebben, kun je dat eruit halen door ze techniek te leren.” Er zijn algemene avonden met werkbesprekingen, lezingen, dia’s en films. Pierre Jansen geeft de eerste jaren om de twee weken rondleidingen in zijn Gemeentemuseum in Arnhem.De eerste algemene ledenvergadering vindt plaats op 20 januari 1971, met ‘ludieke groeps-kreativiteit’. Op 21 februari 1972 wordt de KWA als vereniging koninklijk goedgekeurd. Ook worden er direct al exposities georganiseerd, waarbij van ieder lid één werk wordt geselecteerd. De eerste, grote gezamenlijke expositie, in het “Dackhues” te Huissen, wordt geopend door de wethouder van culturele zaken van Arnhem, de heer J.M. Terstegge.

Groei

In 1974 wordt het eerste lustrum gevierd met een grote expositie in het Kultureel Centrum De Wissel in Het Dorp en in 1975 wordt een tegeltableau aan het Bestuur van Het Dorp aangeboden, ontworpen en gemaakt door de leden uit dank voor de jarenlange plezierige samenwerking. Het ledenaantal groeit in de jaren zeventig gestaag tot circa 140 leden. Er is behoefte aan uitbreiding van activiteiten. Op 4 november 1976 wordt gestart met een ochtendbijeenkomst in een lokaal aan de Kerkallee 75 te Velp. Ap Dekkers start op donderdagochtend met 20 deelnemers met model en portret tekenen. Vanaf september 1977 volgt de donderdagmiddag met afwisselend textiel en vrij schilderen en tekenen. De activiteiten worden uitgebreid met meerdaagse schilderweekends en excursies naar Duitsland en België. In 1981 kent de ‘vrijetijdsacademie’ ruim 200 leden en 6 begeleiders: de ruimte in het Dorp en in Velp wordt te krap en een ledenstop zelfs noodzakelijk. De gemeente biedt de Kreatieve Werkgroep Arnhem de wat verwaarloosde lagere school in Schaarsbergen te huur aan om daar de activiteiten te concentreren en uit te breiden. Eind 1981 wordt overeenstemming bereikt. Er start een wervingscampagne voor nieuwe leden en een fondsenwerving voor de inrichting. De leden knappen met vereende krachten het gebouw op en vormen het om tot atelierruimten.

Eigen plek

A.J.J.M. Terstegge, wethouder van cultuur van de gemeente Arnhem, opent op 9 januari 1982 het KWA-gebouw in de voormalige lagere school te Schaarsbergen (afb. 2). De KWA heeft nu de beschikking over drie lokalen, de Rode Salon, een tuin en eigen parkeerruimte.

Scannen0001

Onthulling van de gevelsteen door de maakster (Coosje Nieuwenhuijsen-Doorman) tgv de eerste wintertentoonstelling in Schaarsbergen(met links Ap Dekkers, oprichter en stimulator van de KWA, hij ontwierp het
logo).

Scannen0002  Scannen0004

De ets van Jan Brouwer naar het  logo ontworpen door Ab Dekkers tgv de opening van het KWA-gebouw, 9-1-1982.

De heer A.J.J.M. Terstegge, wethouder van cultuur van Arnhem, maakt de eerste afdruk van de ets tgv de opening van het KWA-gebouw, 9-1-1982.

Voor dit overzicht is gebruik gemaakt van het archief van de KWA en van Lies Netel , Ap Dekkers Aquarellen, zj, p. 9.

De KWA - vereniging voor vrijedijdskunstenaars

De KWA is een vereniging met ruim 260 creatieve leden uit onder meer Arnhem, Wageningen, Ede, Apeldoorn, Zutphen, Zevenaar en Nijmegen. Onder begeleiding van tien vakdocenten ontplooien zij hun artistieke talenten in het eigen gebouw in Schaarsbergen bij Arnhem. Iedereen, van beginner tot vergevorderd vrijetijdskunstenaar, volgt daarbij zijn of haar eigen belangstelling en tempo. Er is volledige vrijheid wanneer en hoe vaak wordt deel genomen aan een activiteit. De KWA is met recht een werkplaats voor kunstzinnige ontwikkeling.

Iedere maand worden de leden geinformeerd door middel van het digitale Maandbericht met onder meer het verenigingsnieuws en het actuele activiteitenaanbod van de docenten. De ledeninformatie is te vinden onder Voor de leden. Ook oud, aspirant en niet leden kunnen zich abonneren op het maandbericht( zie linker kolom) Op de website is het actuele aanbod te vinden onder Activiteiten